Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 07.04.1994
Besvart: 13.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "Flere videregående skoler fikk i 1989 status som videregående skoler for toppidrettsutøvere - ski, og elever fra hele landet har benyttet seg av tilbudet innenfor rammen av ordningen for små fag og yrker.

Hvordan vil statsråden sikre at tilbudet videreføres under Reform '94?"


Les hele debatten