Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 07.04.1994
Besvart: 13.04.1994 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Ved et EU-medlemskap vil fiskefartøyer fra andre EU-land få øket aktivitet i norsk økonomisk sone. Erfaringer med blant annet spanske fiskefartøyers opptreden i irsk sone er ikke udelt positive.

På hvilken måte vil den norske kystvakten bli satt i stand til å håndtere de større kontrolloppgaver som følger av norsk EU-medlemskap?"


Les hele debatten