Spørretimespørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til fiskeriministeren

Datert: 07.04.1994
Besvart: 13.04.1994 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): "Kva meiner fiskeriministeren skal kompensera dei milliontap som forhandlingsresultatet med EU har påført norske Nordsjø-fiskere?"


Les hele debatten