Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til nærings- og energiministeren

Datert: 07.04.1994
Besvart: 13.04.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Stortinget har tidligere forutsatt at ledige arealer etter Spikerverket blant annet skulle brukes til alternative industriarbeidsplasser. Da Elkem kjøpte arealer i Nydalen av staten forpliktet også de seg til å være med å etablere ny industri i området. Hittil er resultatet mest blitt utredninger som har gitt en del konsulentsysselsetting.

Vil Regjeringa gjøre noe som fører til at det blir nye industriarbeids- plasser i Nydalen i 1994 eller 1995?"


Les hele debatten