Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til utenriksministeren

Datert: 14.04.1994
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 20.04.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Verdens Helseorganisasjon har bedt den internasjonale domstolen i Haag vurdere om bruk av atomvåpen er i strid med den internasjonale folke- retten. Norge stemte mot dette initiativet i Verdens Helseorganisasjon i fjor, men er nå blitt bedt om å gi en uttalelse til Haag-domstolen om saken.

Hvordan stiller Regjeringen seg til spørsmålet, og er det tenkelig at Regjeringen mener bruk av atomvåpen ikke er i strid med folkeretten?"


Les hele debatten