Spørretimespørsmål fra Ellen Chr. Christiansen (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 14.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ellen Chr. Christiansen (Uav)

Spørsmål

Ellen Chr. Christiansen (FrP): "Den 25. mars 1994 opphevet Miljøverndepartementet Oslo bystyres vedtak om havneutvidelse på Filipstad. I begrunnelsen er det i all hovedsak kun vist til forhold som tilligger andre myndigheter å avgjøre.

Hvorfor har departementet overhodet ikke kommentert konsekvensene av ikke å fatte vedtaket når det gjelder hensynet til miljøvennlig gods- transport, tap av arbeidsplasser og urasjonelt transportmønster?" Tas opp av Arve Lønnum


Les hele debatten