Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 15.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Ved salderingen av statsbudsjettet ble bevilgningen til Postverket økt med 15 mill. kroner, for at flere postkontor kunne opprettholdes.

Vil statsråden vurdere om noen av disse midlene også kan brukes slik at allerede nedlagte postkontor kan gjenåpnes?"


Les hele debatten