Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til finansministeren

Datert: 15.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Det er stort behov for fornying i fiskeflåten. Dei fleste fartøya er finansierte gjennom Statens fiskarbank. Banken var sjølvfinansierande med overskot fram til 1984. Renta er i dag på 9,5%.

Kva kan statsråden gjera for at renta i Statens fiskarbank blir i tråd med den generelle renteutviklinga?"


Les hele debatten