Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til justisministeren

Datert: 15.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av justisminister Grete Faremo

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "Regjeringen har lagt vekt på å koordinere asyl- og flyktningepolitikken på nordisk basis.

Hvilken betydning får det for norsk politikk overfor kosovoalbanerne og spesielt for barnefamiliene, at Sverige har endret sin asylpraksis for denne gruppen ut fra vurderingen av den aktuelle situasjon i Kosovo?"


Les hele debatten