Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til helseministeren

Datert: 08.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av helseminister Werner Christie

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "I februar 1993 uttalte helseministeren i Stortinget at han vil følge situasjonen til fengselsinnsatte med psykiske plager nøye og vil ta initiativ til et tett samarbeid med justisministeren om dette.

Mener helseministeren at situasjonen i dag er tilfredsstillende, hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for å bedre forholdene for innsatte med alvorlige psykiske problemer?"


Les hele debatten