Spørretimespørsmål fra Aase Joa Wiig (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 21.04.1994
Fremsatt av: Sigurd Manneråk (Sp)
Besvart: 04.05.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Aase Joa Wiig (Sp)

Spørsmål

Aase Joa Wiig (Sp): "For å ta vare på mangfoldet, planlegges det kalking i mange vassdrag. For eksempel har Mandalselva fått sin flerbruksplan. Kalkingsdelen er kostbar, ca 7 mill. kroner for å ta vare på både lokale ørret- og lakse- stammer. I tillegg kommer investeringsutgifter. Dette prosjektet er prioritert av fylkeskommunen.

Hvilke opptrappingsplaner har statsråden for å imøtekomme det økte behovet for kalkingsmidler som vil komme?" Tatt opp av Sigurd Manneråk


Les hele debatten