Spørretimespørsmål fra Johanne Sommersæter (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 28.04.1994
Besvart: 04.05.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Johanne Sommersæter (Sp)

Spørsmål

Johanne Sommersæter (Sp): "Det vises til at Statskog SF har gitt tillatelse til å drive muting etter diamanter til Rio Holding Norway A.S. og Ashton Mining Ltd. i ni kommuner i Finnmark. Befaring etter oppstart i Karasjok viser at slik muting vil føre til store naturødeleggelser og faren for forurensning av natur og elver er stor.

Vil miljøvernministeren ta initiativ til å få stoppet raseringen av allerede sårbar natur?"


Les hele debatten