Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til nærings- og energiministeren

Datert: 13.04.1994
Besvart på vegne av: Nærings- og energiministeren
Besvart: 04.05.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Med de krav til økt omsettelighet av kraftanlegg som naturlig følger av et friere kraftmarked, vil statsråden ta initiativ til å oppheve den fylkeskommunale og kommunale forkjøpsrett som følger av industrikonsesjons- lovens § 9?"


Les hele debatten