Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 03.05.1994
Besvart: 11.05.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Det er avslørt manglende kontroll og omfattende feilutbetalinger ved hele 7 av 13 arbeidskontorer.

Vil kommunal- og arbeidsministeren sørge for at det blir gjennomført en uavhengig gjennomgang av arbeidskontorenes kontrollrutiner og utbetalinger for å sikre samfunnet mot ansvarsløshet og misbruk av offentlige midler?"


Les hele debatten