Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 06.05.1994
Besvart: 11.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "De mange kirkebrannene den seinere tid har ført til at flere kommuner, utenfor ordinær prioritering, må ta opp lån for å finansiere nytt kirkebygg. Forsikringsoppgjøret strekker ofte ikke til for å gjøre det nye kirkebygget tjenlig for dagens formål og oppgaver. Dette vil bli en tung økonomisk belastning for kommunebudsjettet, særlig i de mindre kommunene.

Kan departementet være villig til å hjelpe disse kommunene, for eksempel ved tilskudd/rimelige lån fra Opplysningsvesenets fond eller særfond?"


Les hele debatten