Spørretimespørsmål fra Ellen Chr. Christiansen (FrP) til helseministeren

Datert: 29.04.1994
Besvart: 11.05.1994 av helseminister Werner Christie

Ellen Chr. Christiansen (Uav)

Spørsmål

Ellen Chr. Christiansen (FrP): "Oslo bystyre har vedtatt å bygge et mor-barn-senter på Ullevål sykehus for å gi et så godt tilbud som mulig til Oslos innbyggere. Et slikt mor-barn- senter forutsetter at det også finnes et tilbud om nyfødtkirurgi.

Hvorfor ønsker helseministeren å svekke tilbudet til Oslos innbyggere, når Oslo kommune selv ønsker å styrke det?"


Les hele debatten