Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til forsvarsministeren

Datert: 06.05.1994
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "I Stortinget 3. mai 1994 opplyste forsvarsministeren at Forsvarets undersøkelser om det britiske jagerflyet umiddelbart etter Vassdalen-ulykka bestod i gjennomgang av flyplaner, altså dokumentgjennomgang. Samme dag skrev oberstløytnant John Espen Lien i Nordlys at det til å begynne med bare var radarbilder som ble undersøkt.

Hvilken av de to versjonene er den riktige?"


Les hele debatten