Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til nærings- og energiministeren

Datert: 14.04.1994
Besvart: 11.05.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Statkraft forbereder en stor omorganisering av selskapet. Det vil blant annet berøre kommunene Tokke, Tinn og Vinje i Telemark i sterk grad. Kommunene er ikke orientert slik en kan forvente.

Mener statsråden at Statkrafts fremgangsmåte er i tråd med gjeldende avtaleverk og de prinsipper som lå til grunn for administrasjonsministerens redegjørelse for Stortinget i januar 1994?"


Les hele debatten