Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til sosialministeren

Datert: 06.05.1994
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 11.05.1994 av helseminister Werner Christie

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "1,5 millionar menneske i Norge er nå direkte berørte av ulike former for allergi. Mange av desse er born og unge med store plager. I fleire år har det vore arbeidd for å få ein handlingsplan for born og unge med desse lidingane.

Når vil departementet setja i verk denne handlingsplanen?"


Les hele debatten