Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til landbruksministeren

Datert: 11.05.1994
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 18.05.1994 av barne- og familieminister Grete Berget

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "Det er gjort vedtak om at Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold skal samlokaliseres med fylkesmannsembetet i Moss. De ansatte ved land- bruksavdelingen har etter forespørsel ikke fått seg forelagt noen konsekvens- utredning, og man stiller spørsmål både av økonomisk og faglig art.

Mener statsråden at vedtaket om flytting av Fylkesmannens landbruks- avdeling er tilstrekkelig utredet?"


Les hele debatten