Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 11.05.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "I forskrift til arbeidsmiljøloven stilles det krav til utdannelse og opplæring når det gjelder stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. uten å ta hensyn til tidligere erfaring.

Vil statsråden vurdere å endre praksiskravene og timetallet som er spesifisert for teoridelen slik at det blir tatt hensyn til tidligere erfaring?"


Les hele debatten