Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 11.05.1994
Besvart: 18.05.1994 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "I et innslag på Dagsrevyen 9. mai 1994 fra Regionsykehuset i Trondheim, ble det uttalt fra faglig ansvarlig hold, at sykehuset grunnet ressursmangel ikke lenger var i stand til å ivareta pasientenes faglige sikkerhet.

Hva akter helseministeren å gjøre med denne situasjonen?"


Les hele debatten