Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 11.05.1994
Besvart: 25.05.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): "Elever i videregående skole som tar et år som utvekslingsstudent i utlandet, har ikke rett til å få lån og stipend for dette året.

Har statsråden tenkt å gjøre noe med dette?"


Les hele debatten