Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til fiskeriministeren

Datert: 19.05.1994
Besvart: 25.05.1994 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Den canadiske regjeringen har bestemt seg for å utvide sin juris- diksjon til å omfatte områder også utenfor 200-milssonen. Dette for å få bukt med piratfisket rett utenfor canadisk økonomisk sone og redde bestanden av viktige fiskeslag.

Vil fiskeriministeren ta initiativ overfor Russland om lignende tiltak i vårt "smutthull"?"


Les hele debatten