Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til nærings- og energiministeren

Datert: 19.05.1994
Besvart: 25.05.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Det er utarbeidet nye prinsipper for beregning av kostnader for over- føring av elektrisk kraft. Det nye punkttariffsystemet innebærer at kraft som produseres og forbrukes lokalt, belastes kostnadene med overliggende nett - sentralnett og regionalnett - selv om det ikke gjøres bruk av dette nettet. Dette fratar store deler av distrikts-Norge et av de få fortrinn som er igjen til kraftkildene.

Vil statsråden ta initiativ for å få rettet opp denne skjevheten?"


Les hele debatten