Spørretimespørsmål fra Sigurd Manneråk (Sp) til utenriksministeren

Datert: 26.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Sigurd Manneråk (Sp)

Spørsmål

Sigurd Manneråk (Sp): "Vil utenriksministeren sørge for at William Jørgensen får sin rettelige pensjon eller annen økonomisk kompensasjon som er tilfreds- stillende?"


Les hele debatten