Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 27.05.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "I forbindelse med Stortingets vedtak om fast vegforbindelse til Askøy i 1987 ble det forutsatt utgraving av ny seilingsled til Bergen via Herdla- fjorden. Slik prosjektet er utformet kan verneverdige områder på Herdla- flaket og områder regulert som fuglereservat bli skadelidende.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å hindre at dette skjer?"


Les hele debatten