Spørretimespørsmål fra Ellen Chr. Christiansen (Uavh) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ellen Chr. Christiansen (Uav)

Spørsmål

Ellen Chr. Christiansen (Uavh): "Dagsnytt Morgen meldte 24. mai 1994 at en organist i Rogaland har blitt anmodet om å si opp sin stilling fordi hun er samboer. Dersom hun ikke etterkommer anmodningen vil Menighetsrådet trolig gå til oppsigelse.

Mener statsråden at det å være samboer er et saklig grunnlag for å be en offentlig ansatt organist å fratre sin stilling?"


Les hele debatten