Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 27.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Det er eit stort udekka behov for lydlitteratur, serleg bok og band. Mange elevar, både i grunnskule og vidaregåande opplæring, kunne hatt ein langt betre læresituasjon om tilbodet var større. Også mange studentar har bruk for "lesehjelp".

Kva vil statsråden føreta seg for å gjera lydlitteraturen meir tilgjengeleg?"


Les hele debatten