Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 27.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Gjennom prosjekt "Ressurs og utviklingstiltak" har myndighetene satset store midler blant annet for at kompetanse som videregående skoler besitter kan komme til nytte for flere enn ordinære elever i aldersgruppen 16-19 år. For skoler med teoripregede fagtilbud er det vanskelig å finansiere oppdragsundervisning uten å kreve kursavgift.

Hva vil statsråden gjøre for at ressurssentervirksomheten skal få samme vilkår som voksenopplæringsorganisasjonene har?"


Les hele debatten