Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til finansministeren

Datert: 27.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Forskrift vedrørende toll- og avgiftsfri bruk av utenlandsregistrert motorkjøretøy i Norge, synes i enkelte tilfeller å være til hinder for at fami- lier, der en av forsørgerne har midlertidig opphold i utlandet, kan nytte uten- landsregistrert bil under ferieopphold i Norge. Ettersom arbeidsmarkedet blir stadig mer internasjonalt, synes forskriftene på dette punkt å være urimelige.

Vil departementet endre forskriftene slik at de samsvarer bedre med dagens behov?"


Les hele debatten