Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

Datert: 26.05.1994
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 01.06.1994 av helseminister Werner Christie

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Opprettholder Regjeringen fortsatt målet om å redusere alkoholkonsumet med 25% fram til år 2000, og hva er Regjeringens forståelse av en god alkohol- politikk som gir mulighet for å nå dette målet?"


Les hele debatten