Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 03.10.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): "NSB har i sommar opplevd ei dramatisk kundeflukt, samstundes som dei må foreta store innstrammingar generelt.

Vil statsråden hindre nedlegging av stasjonar og sørge for at avgangar som er mykje brukte, vert oppretthaldne, til dømes tog nr. 603 frå Oslo og tog nr. 604 frå Bergen?"


Les hele debatten