Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (Uavh) til samferdselsministeren

Datert: 04.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (Uavh): "Sivil luftfart påføres store merutgifter grunnet uhensiktsmessig organisering av europeisk lufttrafikktjeneste, senest bekreftet gjennom Europaparlamentets resolusjon om flykontroll 27. september 1994. I regi av flere, internasjonale-, EU- og nordiske organer, arbeides det med forslag til rasjonalisering og effektivisering ved å styrke faglig kompetanse, og integrere lufttrafikktjenestens ressurser på tvers av landegrensene.

Kan den norske tjenesten tilpasses en slik effektiv modell?"


Les hele debatten