Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 13.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Senest i debatten om omgjøringa av Televerket til A/S har Regjeringa understreka at Televerkets distriktspolitiske profil skulle opprettholdes og utvikles. I omorganiseringsarbeidet som pågår skjer det en klar sentrali- sering av oppgaver, og nedbygginga i distriktene er markert.

Er utviklinga i Televerkets organisasjon i pakt med Regjeringas og Stortingets forutsetninger?"


Les hele debatten