Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til kulturministeren

Datert: 12.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Kulturdepartementet har kommet med nye, og svært omfattende krav til kommunale planer for å kunne behandle og imøtekomme søknader om tippemidler.

Kan kulturministeren vurdere på nytt disse kravene og hensikts- messigheten i forhold til departementet og den enkelte kommunes behov?"


Les hele debatten