Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 03.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Et ukjent antall eldre har over flere år blitt avkrevet for høy egenbetaling for opphold i sykehjem.

Når vil helseministeren rydde opp i disse forhold og tilbakebetale de beløp som urettmessig er innkrevet?" Tilleggssvar i spørretimen 950222


Les hele debatten