Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til helseministeren

Datert: 06.10.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Beredskapen ved en rekke kortbaneflyplasser er i praksis innstilt kveld og helg, fordi avtalen mellom Luftfartsverket og tårnpersonalet ikke er videreført. Dette svekker beredskapen for å sikre liv og helse en rekke steder i Nord-Norge.

Hva vil helseministeren gjøre for å sikre en ny avtale mellom Luft- fartsverket og tårnpersonalet?"


Les hele debatten