Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til sosialministeren

Datert: 12.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "I media sist uke har vi fått kjennskap til overgrep av psykisk utviklingshemmede mot psykisk utviklingshemmede.

Hvordan kan rettssikkerheten til disse klientene ivaretas slik at overgrep unngås?"


Les hele debatten