Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til samferdselsministeren

Datert: 17.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Ifølge Stavanger Aftenblad 14. oktober 1994 har Postverket krevd innsparing på 8,2 mill. kroner på budsjettene for Stavanger og Sandnes postdistrikter. Den lokale ledelsen har fulgt opp med å foreslå at i alt 12 postkontorer nedlegges i 1995.

Hvordan vurderer statsråden en slik omfattende avvikling av ekspedi- sjonssteder i forhold til Stortingets økonomiske rammer og retningslinjer for postkontornettet?"


Les hele debatten