Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Vil statsråden på bakgrunn av Sivilombudsmannens uttalelse og oppfordring om å behandle saken på ny, gi elever ved Christiania Private Gymnas A/S adgang til å søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning, og slik at det allerede kan skje for inneværende skoleår?"


Les hele debatten