Spørretimespørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til kulturministeren

Datert: 21.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): "Kva tiltak vil statsråden setje i verk for å engasjere foreldre og skole i handlingsplan mot vald i bildemedia?"


Les hele debatten