Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til handelsministeren

Datert: 21.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "EU-domstolen sa i en dom 12. oktober 1994 at nederlenderen van Munster ikke fikk beholde sine pensjonsrettigheter i Belgia, men EU-domstolen under- streket at artikkel 1 i Maastricht-traktaten ikke kan oppfylles hvis arbeidstakere mister rettigheter ved bevegelse over landegrensene.

Mener statsråden at domsavgivelsen gir dekning for å si at EU ikke har eller vil få en felles sosialpolitikk?"


Les hele debatten