Spørretimespørsmål fra Geir Thoresen (Uavh) til forsvarsministeren

Datert: 21.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Geir Thoresen (Uav)

Spørsmål

Geir Thoresen (Uavh): "I Norge har vi egne forsyningskommadoer for sjø, hær og luft. Geografisk er disse plassert i henholdsvis Bergen, Oslo og Kjeller. Sverige, som de fleste andre land, har samlet sin forsyningskommando ett sted, under en paraply. Dette har medført bedre samordning av innkjøp, høyere kompetanse og bedre utnyttelse av ressursene.

Vil forsvarsministeren ta initiativ til en slik samordning av forsyningskommandoene i Norge?"


Les hele debatten