Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 21.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Ifylgje Nationen 20. oktober 1994 har veksthusnæringa hatt 60-70 mill. kroner i auka utgifter til straum etter at kraftmarknaden vart fri. Dei som kan, går nå tilbake til oljefyring som er langt billegare.

Kva vil statsråden gjera for å retta opp att dette?"


Les hele debatten