Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 09.11.1994
Fremsatt av: Oddvard Nilsen (H)
Besvart: 07.12.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "I Dagbladet 8. november 1994 fremgår at staten dekker underskudd i Jernbanens sykekasse.

På hvilket grunnlag er det gitt bevilgninger til å dekke underskudd i Jernbanens sykekasse, og vil departementet bringe ordningene med tilleggs- ytelser ut over folketrygden til opphør?" Tatt opp av Oddvard Nilsen


Les hele debatten