Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 01.12.1994
Besvart: 07.12.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Regjeringas og Stortingets forutsetninger ved behandling av tele- virksomheten har vært at Televerket skal ha enerett på blant annet basis- tjenester som vanlig telefoni. Med bakgrunn i EU-møtet 17. november 1994 varslet samferdselsministeren i Aftenposten 19. november 1994 at alle monopoldeler vil bli oppheva innen 1998.

Opprettholder samferdselsministeren dette klare brudd på Stortingets forutsetninger når medlemskap ikke er aktuelt?"


Les hele debatten