Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 29.11.1994
Besvart: 07.12.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Hvordan forklarer statsråden utlysing av nytt opptak til tannlege- sekretærskolen ved Universitetet i Oslo med studiestart i januar 1995 i strid med opplysninger gitt i St.prp. nr. 1 for 1993-94 og i strid med Stortingets forutsetning om at tilbudet skulle vært overført til fylkes- kommunen fra 1. august 1994?"


Les hele debatten