Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.12.1994
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 07.12.1994 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): "Kåfjord kommune er kommet spesielt dårlig ut ved tildeling av ramme- tilskudd etter Agder-modellen.

Hva vil statsråden gjøre for at Kåfjord kommune kan opprettholde sin skolestruktur?"


Les hele debatten