Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Datert: 25.10.1994
Besvart: 07.12.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): "Hva er bakgrunnen for at oljeskattekontoret nå synes å legge opp til en endring i skattereglene for gass gjennom Statpipe-ledningen, og om denne omleggingen skulle finne sted, hvilke konsekvenser vil dette kunne få for inntektene til de berørte kommuner og fylkeskommuner?"


Les hele debatten